Munkavédelem

Munkavédelem fogalma

A munkavédelem a szervezett munkavégzésére vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá a törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.

Munkavédelem célja

A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása, és a munkakörülmények humanizálása.
A személyi és tárgyi feltételeket oly módon kell megteremti, hogy megelőzhessük a munkabalesetteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól. A személyi és tárgyi feltételeknek összhangban kell lenniük egymással.

Munkavédelmi szolgáltatás

 • Telephely-engedélyezési eljárások Munkavédelmi ügyeinek
 • intézése
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés,
 • kapcsolattartás
 • Hatóság által feltár hiányossok megszüntetése
 • Meglévő munkavédelmi rendszer felülvizsgálata
 • Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási
 • Rendszer kiépítése
 • Munkavédelmi Koordinátori feladatok ellátása
 • Munkabiztonsággal összefüggő, zaj, világitás, munkahelyi
 • levegő, mérésének szervezése
 • Gépek, emelőgépek, berendezések munkavédelmi
 • szempontú előzetes vizsgálat és üzembe helyezése
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása
 • Konzultáció a társasággal szerződött foglalkozás-
 • egészségügyi szolgálattal az esetleges munka-alkalmassági
 • problémák, valamint foglalkozási megbetegedések
 • kérdésében különös tekintettel a monitoros munkahelyekről
 • Építőipari kockázat értékelés elkészítése
 • Biztonsági és Egészségvédelmi Terv készítés építőipar
 • számára
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Munkabiztonság elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatási
 • anyag összeállítása, oktatások megtartása, új belépők,
 • ismétlődő, rendkívüli
 • Kockázatértékelés elkészítése, felülvizsgálata
 • Kémiai és biológiai kockázatértékelés elkészítése
 • Egyéni védőeszköz juttatásának rendjének meghatározása,
 • elkészítése
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálatokrendjének elkészítése
 • Munkabaleset, úti balesetek kivizsgálása, dokumentálása,
 • bejelentése az illetékes hatóságok felé
 • Munkahelyi balesetekből és foglalkozási megbetegedésekből
 • eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítése
 • Munkavédelmi ellenőrzés, auditálás a megrendelő telephelyén
 • A munkabiztonsági eszközök meglétének és használatának
 • ellenőrzése