Környezetvédelem

Környezetvédelmi szolgáltatás

A szolgáltatások széles skáláját kínálja a környezet és a munkahely szakszerű védelme érdekében, mely magában foglalja a kedvezőtlen hatások megelőzését és hatékony megszüntetését az alábbi tevékenységekkel:

Levegő védelmi mérések

 • Környezeti levegő (imisszió) vizsgálata
 • Légszennyező pontforrások emisszió mérése
 • Munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat
 • Klíma és szellőzés technikai mérés

Zajmérések

 • Környezeti zajmérés
 • Közlekedési zajvizsgálat
 • Munkahelyi zajmérés

Mintavételezés analitikai vizsgálatokhoz

 • Földtani közegből
 • Tőzeg és tőzegkészítményekből
 • Felszín alatti vizekből
 • Szennyvizekből és iszapokból
 • Kommunális, inert és veszélyes hulladékból
 • Felszíni vizekből

Egyéb mérések

 • Teremakusztikai vizsgálatok
 • Léghanggátlás műszeres mérése
 • Infra és ultrahangmérés
 • Megvilágítás mérés

Kármentesítés

 • Szennyezett területek feltárása, tényfeltárások teljes körű lebonyolítása
 • Szennyezés terjedésének számítógépes modellezése, kockázatbecslés
 • Kármentesítő rendszerek tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
 • Szénhidrogén szennyezés helyszíni feltérképezése talajból és talajvízből

Zajcsökkentés, kivitelezés

 • Ipari zajcsökkentés, kivitelezése
 • Munkahelyi zajcsökkentés, kivitelezés
 • Teremakusztikai kivitelezés

Környezetvédelmi szakértés, képviselet, tervezés

 • Környezeti hatásvizsgálat, - hatástanulmány, - kockázatelemzés
 • Környezetvédelmi felülvizsgálat, állapotfelmérés, teljesítményértékelés, engedélyeztetés, pályázatok, szabályzatok, képviselet
 • Zaj és rezgéscsökkentő beavatkozások tervezése, zajtérkép készítése
 • Légszennyezés terjedésének számítógépes modellezése
 • Levegőtisztaság-védelmi és hulladék bejelentések
 • Települési környezetvédelmi program összeállítása
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Környezetvédelmi tervfejezetek kidolgozása
 • Hulladékgazdálkodási és vízminőség-védelmi kárelhárítási üzemi terv készítése
 • Környezetvédelmi, talajvízfigyelő és kármentesítő monitoring rendszerek tervezése, telepítése és üzemeltetése

Az akkreditált státusz kiterjed a főbb környezeti elemek (zaj, rezgés, levegő, talaj, víz) és a hulladékok, szennyvizek mintavételezésére és vizsgálatára.

 

AJÁNLATKÉRÉS

Protech-t Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Nyár utca 14.

+ 36 30 841 4061

info@protech-t.hu